A downloadable död värld

Buy Now$14.99 USD or more

Aska faller över en döende värld, övergiven av döda gudar. Ni vaknar ensamma, fördömda, och vandrar bland ruiner som en gång var bekanta. En farlig och förfallen värld ligger framför er, i dess skuggor gömmer sig förvridna fiender och underliga vänner. Förlösningen ligger bortom, nekad er fördömda och med svärd eller vidrig magi söker ni nycklarna som kan låsa upp den. Erat arvegods är denna askströdda värld, ett Dött Herravälde.

Dött Herravälde är en sublim fantasy-värld som låter er kliva in i en ödelagd värld full av övergivna ruiner och underliga vandrare. Det är kompatibelt med det prisvinnande svenska rollspelet Mörk Borg och översätts enkelt till andra spelsystem. Dött Herravälde är en vacker, melankolisk värld övergiven av gudarna. Tio illustrerade platser tillsammans med slumptabeller fulla av spännande karaktärer, skatter och mycket mer.

Looking for the english edition? HERE


Inuti Dött Herravälde

Tio platser, alla illustrerade av konstnären JN Butler, låter er utforska en sublim värld full av övergivna ruiner, mörka gångar och ödesdigra slott. Ytterligare 17 platser finns redo att utvecklas av en spelledare som vill ha inspiration.

  • Utforska kryptorna under Hammarkyrken.
  • Gå igenom de övergivna husen på Almstorget.
  • Vandra de grottlika salarna i Slottet Avgrund.
  • Följ den förstenade processionens fotsteg till Den Ylade Bönens Kulle.
  • Stryk genom de stinkade Vemodets Kanaler.
  • Gräv genom de dödas skatter vid Likbärarnas Korsning.
  • Besök Ontors Fält och de gråklädda Bålväktarna.
  • Smyg genom skuggtäta Mörka Brunnars Park och se de Evigt Lysande Brunnarna.
  • Följ den förrädiska stigen till klippan från vilken helgedomen Siarhöjden reser sig.
  • Vandra längs med Tavelmuren och lyssna till dess viskade hemligheter


Dött Herravälde innehåller 20 slumptabeller och 7 nya fiender som kommer att inspirera till äventyr. Sällsynta föremål, farliga motståndare och fascinerande karaktärer gör det enkelt att spela ett äventyr. Varje slumptabell innehåller subtila detaljer om Dött Herraväldes kampanjevärld som uppmuntrar spelarna att utforska. Alla tabeller är lätta att använda till pågående kampanjer, även de som utspelar sig utanför Dött Herraväldes egna värld.


Dött Herravälde kan också inspirera kampanjer i Dungeons & Dragons, Pathfinder och andra spelvärldar. Även om världen är kompatibel med Mörk Borg, så lyfts lätt monster, platser och skatter till andra kampanjer som behöver en droppe sublim melankoli eller enslig ödeläggelse.

Purchase

Buy Now$14.99 USD or more

In order to download this död värld you must purchase it at or above the minimum price of $14.99 USD. You will get access to the following files:

dött herravälde v1.pdf 59 MB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.